Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 17:38

Tender card #FNsP FDR/RVO/2610/2023
Infúzne roztoky RVO/2610/2023 pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Information

ID of tender
46884
Name of content of tender
Infúzne roztoky RVO/2610/2023 pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Tender ref. no.
FNsP FDR/RVO/2610/2023
Public tender journal ref. no.
č.186/2023 z 25.09.2023; 31739-MST
EU journal ref. no.
2023/S 183-570213
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Estimated value
627 695,6800 EUR
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmet zákazky je rozdelený na 44 častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky na všetkých 44 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky špecifikovaných v bode „ C – Opis predmetu zákazky „ týchto súťažných
podkladov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.10.2023 08:00:00
Planned opening of bids
23.10.2023 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Address
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovak republic
Process supervisor
Ing Katarína Husíková
khusikova@nspbb.sk
+421 484413240

Documents

Časť č. 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 276,7200 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 242,0800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
16 428,4800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 739,2000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 022,8200 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 6

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
131 596,8000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 7

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 302,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 8

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 787,4000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 9

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
828,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 10

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 008,8000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 11

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 877,6000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 12

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
921,2000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 13

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
222,0400 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 14

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 095,2000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 15

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 056,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 16

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
928,7400 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 17

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 680,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 18

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 949,4000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 19

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 167,6000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 20

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
67,8000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 21

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 064,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 22

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 204,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 23

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 048,8000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 24

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 395,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 25

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 423,7200 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 26

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
353,9000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 27

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 735,1200 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 28

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
806,4000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 29

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
17 940,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 30

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
53 111,4000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 31

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
150 096,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 32

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
15 655,5000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 33

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
66 816,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 34

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
42 160,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 35

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
23 943,6000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 36

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
204,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 37

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 986,6000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 38

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
138,6000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 39

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 245,8800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 40

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 920,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 41

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 021,2000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 42

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 040,8200 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 43

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 228,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.44

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 959,2600 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33692100-8 - Infusion solutions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement