Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 22:46

Tender card #46969
PHZ04: Elektrický omračovač na hydinu

Information

ID of tender
46969
Name of content of tender
PHZ04: Elektrický omračovač na hydinu
Tender ref. no.
46969
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Main CPV
31710000-6 - Electronic equipment
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Elektrické frekvenčné zariadenie na omračovanie hydiny a králikov s kapacitou okolo 200ks brojlerov za deň.
Certifikácia CE. Vyrobené v EÚ. Homologizované podľa STN.
Certifikované zariadenie spĺňajúce kritériá podľa EU legislatívy na omračovanie a usmrcovanie zvierat.

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.10.2023 00:00:00
Planned opening of bids
15.11.2023 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
FARMARIA s.r.o.
Address
Dolná 241
Babiná
96261, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Jančat
jancat@farmaria.sk
+421 905754002