Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 11:07

Tender card #47067
Váhy do mäsovýroby

Information

ID of tender
47067
Name of content of tender
Váhy do mäsovýroby
Tender ref. no.
47067
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na Váhy do mäsovýroby, v rozsahu:
- Manuálne vážiace a etiketovacie zariadenie, váživosť 60 kg - 1 kus
- Kontrolná váha - 4 kusy
v požiadavkách uvedených v Prílohách - Špecifikácia. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Cenu je potrebné uvádzať v EUR bez DPH.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.09.2023 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
FALCO, s.r.o.
Address
Pred Poľom 1600
Trenčín
91101, Slovak republic
Process supervisor
Juraj Faltinek
faltinek.juraj@gmail.com
+421 903220218

Documents