Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 07:08

Tender card #14531/2019
Umelá hracia plocha

Information

ID of tender
4710
Name of content of tender
Umelá hracia plocha
Tender ref. no.
14531/2019
Public tender journal ref. no.
23217 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
587 811,88 EUR
Main CPV
45212224-2 - Stadium construction work
Further CPV
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
42113110-8 - Base plates
39293400-6 - Artificial lawn
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je odstránenie pôvodnej hracej plochy a vybudovanie novej umelej hracej plochy, ktorá bude slúžiť pre športové účely spojené s futbalovým klubom FC ViOn Zlaté Moravce. Zároveň sa požaduje recyklácia vykopaných podkladných vrstiev (zeminy) a použitie vytriedených podkladných vrstiev pre terénne a sadové úpravy.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - „Opis predmetu zákazky“ a v osobitných prílohách súťažných podkladov: Projektová dokumentácia a Zadanie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.09.2019 14:00:00
Planned opening of bids
10.09.2019 14:30:00

Public Promoter

Subject's name
Scholaris, s.r.o.
Address
Kalvária 3
Nitra
949 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
+421 904090344

Documents