Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 10:59

Tender card #47108
Ťahaný zberač

Information

ID of tender
47108
Name of content of tender
Ťahaný zberač
Tender ref. no.
47108
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na dodanie 1 ks ťahaného zberača v súlade s požiadavkami uvedenými v Špecifikácii, ktorú uchádzač vyplní a priloží k ponuke. Uchádzač predložením cenovej ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Notes

Cenu je potrebné uvádzať v eur bez DPH.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.09.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Poľnohospodárske družstvo Svodín
Address
Malá škovránková 1171/4
Svodín
94354, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Volter
predseda@pdsvodin.sk
+421 905487667

Documents