Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 06:34

Tender card #ZG.270.7.2019
Obsługa weterynaryjna stada żubrów w rezerwacie Żubrowisko oraz ich kolczykowanie na potrzeby elektronicznego systemu identyfikacji żubrów w Nadleśnictwie Kobiór w latach 2019-2023

Information

ID of tender
4711
Name of content of tender
Obsługa weterynaryjna stada żubrów w rezerwacie Żubrowisko oraz ich kolczykowanie na potrzeby elektronicznego systemu identyfikacji żubrów w Nadleśnictwie Kobiór w latach 2019-2023
Tender ref. no.
ZG.270.7.2019
EU journal ref. no.
2019/S 156-385462
Type of tender
Próg unijny zamówień
Type of public tender
Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
85200000-1 - Veterinary services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji zadania pod nazwą "Obsługa weterynaryjna - zadanie nr 22. Działania związane z ochroną żubra w Nadleśnictwie Kobiór" obejmująca lecznictwo i zabiegi specjalistyczne, w tym:
a - diagnostyka (rtg, badania laboratoryjne i inne)
b- zabiegi chirurgiczne, w tym zabiegi wymagające transportu zwierząt do przychodni weterynaryjnej
c- immobilizacja na potrzeby leczenia, w razie konieczności eutanazja
d- inne niezbędne czynności nieprzewidziane w pkt a-c
Przedmiotem zamówienia jest również usługa realizacji zadania pod nazwą Elektroniczny system identyfikacji: kolczykowanie - Zadanie nr 22. Działania związane z ochroną żubra w Nadleśnictwie Kobiór" obejmujące usypianie z wybudzeniem żubrow na potrzeby identyfikacji elektronicznej - kolczykowania wraz z założeniem kolczyka u maksymalnie 36 żubrów.
Uwaga - koszty środków farmakologicznych i innych niezbędnych materiałów do wykonania immobilizacji ponosi Wykonawca
pozostałe szczegóły zawiera SIWZ dostępny: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_kobior/zamowienia_publiczne

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

SIWZ z załacznikami dostępny na stronie zamawiajacego : https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_kobior/zamowienia_publiczne

Schedule

Termin składania ofert
24.09.2019 10:00:00
Planned opening of bids
24.09.2019 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Kobiór
Address
Katowicka 141
Piasek
43-211, Republic of Poland
Process supervisor
Jadwiga Długajczyk
jadwiga.dlugajczyk@katowice.lasy.gov.pl
+48 606431275
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_kobior

Documents