Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 07:49

Tender card #OB19LVS37
Nákup elektrickej energie na roky 2021 - 2022

Information

ID of tender
4732
Name of content of tender
Nákup elektrickej energie na roky 2021 - 2022
Tender ref. no.
OB19LVS37
Public tender journal ref. no.
24422-MST
EU journal ref. no.
2019/S 179-435349
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 165 841,60 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Ide o ucelenú zákazku, kde obstarávateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. je vlastníkom všetkých odberných miest. Pre jednotný manažment dodávky elektrickej energie na všetky odberné miesta obstarávateľa je nevyhnutné mať jedného dodávateľa. Preto ani nie je možné predmet zákazky deliť.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektrickej energie pre odberné miesta obstarávateľa identifikované v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov (ďalej aj „SP“), vrátane zabezpečenia distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.10.2019 12:00:00
Planned opening of bids
14.10.2019 12:15:00

Promoter

Subject's name
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
Address
Kupeckého 5
Bratislava - mestská časť Ružinov
821 08, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Branislav Šarmír
sarmir@obstarame.sk
+421 903299288
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9575

Documents