Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 03:59

Tender card #NA-OVS-167-23
Meranie a vyhodnotenie veterného potenciálu pre veterný park Galanta / Measurement and Evaluation of Wind Potential for the Galanta Wind Park

Information

ID of tender
47431
Name of content of tender
Meranie a vyhodnotenie veterného potenciálu pre veterný park Galanta / Measurement and Evaluation of Wind Potential for the Galanta Wind Park
Tender ref. no.
NA-OVS-167-23
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto súťaže je zabezpečenie komplexných služieb spojených s meraním rýchlosti vetra, hodnotenia energetickej výnosnosti veterného parku Galanta, resp. predpokladaného ročného objemu výroby elektrickej energie. Predpokladaná výška veží všetkých 13 veterných turbín je 150m+ s priemerom rotora 150m+. Cieľom Spoločnosti SPP je získať komplexnú správu o hodnotení veterného potenciálu, ktorý bude akceptovateľný pre lokálne finančné inštitúcie a projektantov veterných parkov.

The subject of this Competition is the provision of comprehensive services associated with wind speed measurement, assessment of energy yield of the Galanta Wind Park, respectively the estimated annual volume of generated electricity. The expected height of towers of all 13 wind turbines is 150m+ with a rotor diameter of 150m+. The goal of SPP is to obtain a comprehensive report on the evaluation of the wind potential that will be acceptable for local financial institutions and wind park designers.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.10.2023 10:00:00

Promoter

Subject's name
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Address
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovak republic
Process supervisor
Kristína Nagyhajú
kristina.nagyhaju@spp.sk
+421 911704487

Documents