Status: Ongoing

Server time: 18.05.2024 15:31

Tender card #FNTN-2023-11-NZ-Zariadenie pre automatizovanú iónovú analýzu
Zariadenie pre automatizovanú iónovú analýzu vzoriek za pomoci lúča vysokoenergetického svetla

Information

ID of tender
47733
Name of content of tender
Zariadenie pre automatizovanú iónovú analýzu vzoriek za pomoci lúča vysokoenergetického svetla
Tender ref. no.
FNTN-2023-11-NZ-Zariadenie pre automatizovanú iónovú analýzu
Public tender journal ref. no.
34275 - MST
EU journal ref. no.
00633021-2023
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
243 846,50 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33140000-3 - Medical consumables
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Predmet zákazky predstavuje jeden ucelený celok pozostávajúci z komplexného, navzájom prepojeného a logicky a funkčne previazaného zariadenia. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného zariadenia vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti zariadenia.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Zariadenie pre automatizovanú iónovú analýzu vzoriek za pomoci lúča vysokoenergetického svetla v počte 1 ks vrátane štartovacieho balíku spotrebného materiálu a spotrebného materiálu na 12 mesiacov.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.11.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
20.11.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jana Konrád Skibová
jana.konrad-skibova@fntn.sk
+421 326566235

Documents