Status: Ongoing

Server time: 27.05.2024 22:00

Tender card #01/08/2019
Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Information

ID of tender
4781
Name of content of tender
Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo
Tender ref. no.
01/08/2019
Public tender journal ref. no.
23685-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
551 668,11 EUR
Main CPV
45213250-0 - Construction work for industrial buildings
Further CPV
45262420-1 - Structural steel erection work for structures
45330000-9 - Plumbing and sanitary works
45310000-3 - Electrical installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo. Stavebno-technické riešenie stavby je rozdelené na administratívnu a výrobnú časť objektu. Administratívna časť prevádzky sa bude nachádzať v prvom trakte výrobnej haly orientovanej v smere na juh. Sociálne zabezpečenie pracovníkov navrhovanej prevádzky, bude rozdelené pre mužov, ženy a osoby so zníženou schopnosťou pohybu spoločne s administratívnymi pracovníkmi. Dispozičné rozmiestnenie 1.NP pozostáva zo šatne, sprchy a toalety pre mužov, šatne, sprchy a toalety pre ženy, toalety pre administratívu a osoby so zníženou schopnosťou pohybu, ekonomát, dve kancelárie a vstupný vestibul so schodiskom. Zvyšná, výrobná časť navrhovanej prevádzky bude sústredená v druhom až desiatom trakte navrhovanej oceľovej haly orientovanej smerom na sever. Navrhovaná hala bude mať v priečnom smere osovo 18,00 m a v pozdĺžnom smere 11 * 6,00 m čiže 66,00 m. Vonkajšie rozmery s obvodovým plášťom oceľovej haly budú 18,54 m * 66,54 m. Svetlá výška od upravenej spevnenej plochy po spodnú pásnicu väzníka bude 7,00 m. Maximálna výška stavby od upravenej spevnenej plochy neprevýši 9,320 m. Prestrešenie oceľovej haly bude sedlovou strechou so zastrešením samonosnými strešnými panelmi. Steny budú opláštené stenovými panelmi.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2019 10:00:00
Planned opening of bids
20.09.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Vranov nad Topľou
Address
Dr. C. Daxnera 87/1
Vranov nad Topľou
09316, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
mvnt.halgas@proebiz.com
+421 905127229
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6463

Documents