Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 04:32

DPS tender card #SE-VO1-2022/002258-085
Plán obnovy 09_IKT_goAML

This tender is part of a DPS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Information

ID of tender
48300
Name of content of tender
Plán obnovy 09_IKT_goAML
Tender ref. no.
SE-VO1-2022/002258-085
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
93 054,20 EUR
Main CPV
30213100-6 - Portable computers
Further CPV
30213300-8 - Desktop computer
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie výpočtovej techniky pre finančnú spravodajskú jednotku PPZ (FSJ) v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Položka č. 1 – Stolný počítač 50 ks
Položka č. 2 – Monitor 24“ 50 ks
Položka č. 3 – Prenosný počítač 17“ – 1 10 ks
Položka č. 4 – Prenosný počítač 17“ – 2 12 ks

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.12.2023 10:00:00
Planned opening of bids
12.12.2023 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Alexander Starčevič
alexander.starcevic@minv.sk
+421 250944574

Documents