Status: Ongoing

Server time: 19.01.2020 19:21

Tender card #ID 700
Dodávka bicyklov, staníc/stojanov a príslušenstva pre zabezpečenie služby zdieľaných bicyklov na území mesta Lučenec

Information

ID of tender
4846
Name of content of tender
Dodávka bicyklov, staníc/stojanov a príslušenstva pre zabezpečenie služby zdieľaných bicyklov na území mesta Lučenec
Tender ref. no.
ID 700
Public tender journal ref. no.
WYT 23985 zo dňa 10.09.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
184 865,69 EUR
Main CPV
34430000-0 - Bicycles
Further CPV
34432000-4 - Parts and accessories for bicycles
98000000-3 - Other community, social and personal services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie špeciálne upravených bicyklov a staníc/stojanov (vrátane všetkých súčastí, príslušenstva, softwaru, licencie a dopravy na miesto plnenia), ktoré budú slúžiť na poskytnutie služby zdieľaných bicyklov na území mesta Lučenec.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v prílohách týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2019 09:00:00
Planned opening of bids
30.09.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Address
Námestie SNP 14585/1 14585/1
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents