Status: Completed

Server time: 19.01.2020 19:09

Tender card #VZ2019-045-MOL-ITS
Obnova kapličky v Kasárnách - opakované

Information

ID of tender
4866
Name of content of tender
Obnova kapličky v Kasárnách - opakované
Tender ref. no.
VZ2019-045-MOL-ITS
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 452 000,00 Kč
Main CPV
45454100-5 - Restoration work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Content of tender

Obnova kapličky v Kasárnách

Brief description of tender or procurement

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající kapličky v obci Kasárna.
Součástí rekonstrukce je vybudování nové elektroinstalace a úprava přilehlého pozemku v rámci stávajících zpevněných a zatravněných ploch, posun sochy sv. Jana Nepomuckého a venkovní nasvětlení kaple.
Autorem zpracované dokumentace pro provedení stavebních úprav je Ing. arch. Jaroslav Poláček, Znojmo, pro provedení elektroinstalace Ing. J. Kosík, Znojmo.
Na realizaci akce bude poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravské-ho kraje.
Specifikace díla je stanovena v projektových dokumentacích, které jsou přílohou zadávací dokumentace.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Městský úřad Znojmo
Address
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Czech Republic
Process supervisor
Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.