Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 07:51

Tender card #UNB - VI, R1-9 /224/ 2019
Rekonštrukcia technológie hlavnej výmenníkovej stanice v Nem. sv. Cyrila a Metoda

Information

ID of tender
4884
Name of content of tender
Rekonštrukcia technológie hlavnej výmenníkovej stanice v Nem. sv. Cyrila a Metoda
Tender ref. no.
UNB - VI, R1-9 /224/ 2019
Public tender journal ref. no.
185/2019 pod číslom 24203-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
358 695,52 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45215140-0 - Hospital facilities construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia hlavnej výmenníkovej stanice a všetkých jej technologických celkov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.10.2019 10:00:00
Planned opening of bids
10.10.2019 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Veronika Kopčoková
veronika.kopcokova@unb.sk
+421 911095010

Documents