Status: Completed

Server time: 18.01.2020 17:50

Tender card #MK/A/2019/16760
Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia“

Information

ID of tender
4894
Name of content of tender
Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia“
Tender ref. no.
MK/A/2019/16760
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
31 300,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71248000-8 - Supervision of project and documentation
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Vypracovanie dokumentácie stavby na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby – projekčné riešenie rekonštrukcie mostného objektu vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti s dodaním do sídla verejného obstarávateľa, výkon činnosti autorského dohľadu projektanta, a. i. súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho odovzdaním verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419818

Documents