Status: Ongoing

Server time: 27.05.2024 20:49

Tender card #R3-3/033/2017
Stavebné úpravy lôžkových oddelení 0.B a 0.C III. Internej kliniky

Information

ID of tender
49
Name of content of tender
Stavebné úpravy lôžkových oddelení 0.B a 0.C III. Internej kliniky
Tender ref. no.
R3-3/033/2017
Public tender journal ref. no.
65/2017 4137-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
151 200,00 EUR
Main CPV
45215130-7 - Clinic construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Stavebné úpravy (rekonštrukcia) stávajúcich priestorov lôžkových oddelení 0.B a 0.C III. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava, na pracovisku Nemocnice akad. L. Dérera, Bratislava – Kramáre za účelom zlepšenia hygienicko – prevádzkového štandardu lôžkových oddelení, s vyčlenením samostatnej miestnosti na skladovanie bielizne tak, aby priestorovo – dispozičným a materiálno – technickým vybavením spĺňali požiadavky platnej legislatívy, určenej na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Ostatné / Kritéria
25.04.2017 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents