Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:49

Tender card #Skl/1/23
Vozidlo na zvoz komunálneho odpadu

Information

ID of tender
49077
Name of content of tender
Vozidlo na zvoz komunálneho odpadu
Tender ref. no.
Skl/1/23
Public tender journal ref. no.
711147-2023
EU journal ref. no.
226/2023
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
252 433,33 EUR
Main CPV
34144510-6 - Vehicles for refuse
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Jedno vozidlo.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je dodanie tovaru.
Zákazka na dodanie tovaru – jedno vozidlo na zvoz komunálneho odpadu pre Skládku odpadov Rajeckého regiónu, združenie, ktoré je bližšie špecifikované v Opise predmetu zákazky ako súčasť súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.12.2023 12:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
28.12.2023 14:00:00

Promoter

Subject's name
Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
Address
Námestie SNP 18/18
Rajec
01501, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10000

Documents