Status: Completed

Server time: 03.03.2024 02:54

Tender card #LO/OVS/227/23
Upgrade Check Point a následné služby

Information

ID of tender
49285
Name of content of tender
Upgrade Check Point a následné služby
Tender ref. no.
LO/OVS/227/23
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom súťaže je dodávka a realizácia upgrade a poskytovanie služieb podpory pre riešenie Checkpoint.
Bližšia špecifikácia obchodnej verejnej súťaže je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2023 14:00:00

Promoter

Subject's name
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Address
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Lomnická
zuzana.lomnicka@spp.sk
+421 915913198

Documents