Status: Completed

Server time: 03.03.2024 03:14

Tender card #LO/OVS/226/23
Služby technickej podpory Oracle 2024

Information

ID of tender
49287
Name of content of tender
Služby technickej podpory Oracle 2024
Tender ref. no.
LO/OVS/226/23
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom súťaže je predĺženie služieb technickej podpory Oracle v rozsahu štandardného balíčka výrobcu „Software Update License & Support“ pre 14 CPU Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual. Bližšia špecifikácia obchodnej verejnej súťaže je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2023 12:00:00

Promoter

Subject's name
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Address
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Lomnická
zuzana.lomnicka@spp.sk
+421 915913198

Documents