Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 03:35

DPS tender card #SE-VO1-2022/001815-028
Termovízna kamera so softvérom

Information

ID of tender
49446
Name of content of tender
Termovízna kamera so softvérom
Tender ref. no.
SE-VO1-2022/001815-028
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
16 666,67 EUR
Main CPV
32333000-6 - Video recording or reproducing apparatus
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup termovíznej kamery so softvérom a s tým súvisiace služby.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Uchádzačom predložená celková cena za predmet zákazky nesmie presiahnuť 16 666,67 EUR bez DPH (20 000,00 EUR s DPH), z dôvodu obmedzeného rozsahu finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
V prípade, že uchádzačom ponúknuté ceny budú vyššie, tak to bude verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2023 10:00:00
Planned opening of bids
06.12.2023 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Documents