Status: Completed

Server time: 26.02.2024 13:07

Tender card #23/2/3/38
Oprava a overenie meračov tepla a vodomerov na teplú a studenú vodu - č. 23/2/3/38

Information

ID of tender
49526
Name of content of tender
Oprava a overenie meračov tepla a vodomerov na teplú a studenú vodu - č. 23/2/3/38
Tender ref. no.
23/2/3/38
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
80 705,00 EUR
Main CPV
50411100-0 - Repair and maintenance services of water meters
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je oprava a overenie všetkých druhov určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody typovo schválených na základe predloženého zoznamu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2023 12:00:00

Promoter

Subject's name
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Address
Komenského 7
Košice
040 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Documents