Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 16:28

DPS tender card #11/DNS/OVO/03/23/Ba-004
Potraviny : Mäso a mäsové výrobky

This tender is part of a DPS #11/DNS/OVO/03/23/Ba Potraviny

Information

ID of tender
49737
Name of content of tender
Potraviny : Mäso a mäsové výrobky
Tender ref. no.
11/DNS/OVO/03/23/Ba-004
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
237 567,40 EUR
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15110000-2 - Meat
15130000-8 - Meat products
15131130-5 - Sausages
15131220-3 - Bacon
15131410-2 - Ham
15400000-2 - Animal or vegetable oils and fats
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Mäso a mäsové výrobky vrátane dopravy na miesto určenia (ďalej aj len „predmet zákazky“). Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2023 10:00:00
Planned opening of bids
07.12.2023 13:15:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Martin
Address
Kollárova 2
Martin
03659, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Katarína Jesenská
katarina.jesenska@unm.sk
+421 434203312

Documents