Status: Completed

Server time: 24.07.2024 04:18

DPS tender card #07731/2018/ODDVO-010
Kúpa a dodanie rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme v balení „Big bag“ pre zimnú sezónu 2019/2020 – výzva č. 10

Messages