Status: Completed

Server time: 02.03.2024 16:55

Tender card #27163/2023
Prodloužení vodovodu ul. Kostelecká

Information

ID of tender
49839
Name of content of tender
Prodloužení vodovodu ul. Kostelecká
Tender ref. no.
27163/2023
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem zakázky je prodloužení veřejného vodovodu ul. Kostelecká v Kyjově.

Brief description of tender or procurement

Jedná se o novou stavbu. Stavba bude využívána pro zásobování budoucích rodinných domů v lokalitě pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Přeložka kabelu umístí stávající vedení NN do vhodnější pozice s ohledem na budoucí obytnou výstavbu a předpokládanou polohu dalších sítí technické infrastruktury.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only
Socially Responsible Public Procurement (SRPP)

Yes

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
04.12.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Kyjov
Address
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Czech Republic
Process supervisor
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.