Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 15:39

Tender card #UNB-VII, R1-9 / 264/ 2019
Rekonštrukcia výťahov v bloku A, B a H v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Information

ID of tender
4988
Name of content of tender
Rekonštrukcia výťahov v bloku A, B a H v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Tender ref. no.
UNB-VII, R1-9 / 264/ 2019
Public tender journal ref. no.
195/2019 pod značkou 24935-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
781 755,50 EUR
Main CPV
45215140-0 - Hospital facilities construction work
Further CPV
45313100-5 - Lift installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné a montážne práce a výmena 5 ks výťahov v bloku A, 5 ks výťahov v bloku B a 1 ks výťahu v bloku H podľa technickej špecifikácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.10.2019 09:00:00
Planned opening of bids
31.10.2019 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Veronika Kopčoková
veronika.kopcokova@unb.sk
+421 903144394

Documents