Status: Completed

Server time: 24.02.2024 23:44

Tender card #CPZA-MP-2023/006765
Zabezpečenie stravovania a občerstvenia pre účatníkov koncoročnej pracovnej porady riaditeľa Centra podpory Žilina

Information

ID of tender
49954
Name of content of tender
Zabezpečenie stravovania a občerstvenia pre účatníkov koncoročnej pracovnej porady riaditeľa Centra podpory Žilina
Tender ref. no.
CPZA-MP-2023/006765
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Without concluding a contract
Estimated value
4 500,00 EUR
Main CPV
55300000-3 - Restaurant and food-serving services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania a občerstvenia pre približne 250 účastníkov koncoročnej pracovnej porady riaditeľa Centra podpory Žilina. Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky pre účely zistenia PHZ.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
29.11.2023 15:30:00
Planned opening of bids
30.11.2023 06:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Tomáš Horvát
tomas.horvat2@minv.sk
+421 961405307

Documents