Status: Ongoing

Server time: 23.04.2024 19:06

Tender card #5010
Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce

Information

ID of tender
5010
Name of content of tender
Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce
Tender ref. no.
5010
Public tender journal ref. no.
34133 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
252 805,02 EUR
Main CPV
45210000-2 - Building construction work
Further CPV
45421000-4 - Joinery work
45315100-9 - Electrical engineering installation works
39715210-2 - Central-heating equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybudovanie novostavby komunitného centra v meste Zlaté Moravce. Komunitné centrum bude jednopodlažná budova s jedným nadzemným podlažím - prízemím. Objekt (budova) má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi (bez tepelnej izolácie) 22,25m x 13,20m. Objekt ma krytú aj dve nekryté terasy. S krytou terasou má objekt rozmer najdlhších strán 22,25m x 17,40m. Objekt je uzavretý plochou, jednoplášťovou strechou. Objekt je murovaný z pálenej tehly Porotherm s hrúbkou obvodovej steny 300mm. V projekte je riešená architektonicko stavebná časť, zdravotechnika, ústredné vykurovanie, elektroinštalácia, statické posúdenie stavby, projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy a požiarna bezpečnosť stavby.

Plocha:
Zastavaná plocha objektu s terasami: 387,10 m
Úžitková plocha: 248,90 m
Úžitková plocha s vonkajšími terasami: 337,90 m
Obostavaný priestor: 1701,00 m

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - „Opis predmetu zákazky“ a v osobitných prílohách súťažných podkladov: Projektová dokumentácia a Zadanie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.12.2019 10:00:00
Planned opening of bids
20.12.2019 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Zlaté Moravce
Address
1. mája 2
Zlaté Moravce
953 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
+421 915274799
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4431

Documents