Status: Ongoing

Server time: 14.07.2024 19:17

Tender card #00787/2019/4400
Poskytovanie technickej podpory, úprav a servisu na informačný systém Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 1 a 2 (CREPČ)

Information

ID of tender
5051
Name of content of tender
Poskytovanie technickej podpory, úprav a servisu na informačný systém Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 1 a 2 (CREPČ)
Tender ref. no.
00787/2019/4400
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
69 475,00 EUR
Main CPV
72261000-2 - Software support services
Further CPV
72267000-4 - Software maintenance and repair services
72267100-0 - Maintenance of information technology software
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Opis predmetu zákazky a podrobná špecifikácia požiadaviek verejného obstarávateľa je uvedená v prílohe č. 1 Výzvy – Opis predmetu zákazky

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.10.2019 10:00:00
Planned opening of bids
07.10.2019 11:40:00

Public Promoter

Subject's name
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Address
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-Staré Mesto
81104, Slovak republic
Process supervisor
Oto Léka
oto.leka@cvtisr.sk
+421 269253158

Documents