Status: Ongoing

Server time: 18.05.2024 14:45

Tender card #FNTN-2023-10-NZ-USG prístroj pre Onkologickú kliniku
USG prístroj pre Onkologickú kliniku

Information

ID of tender
50647
Name of content of tender
USG prístroj pre Onkologickú kliniku
Tender ref. no.
FNTN-2023-10-NZ-USG prístroj pre Onkologickú kliniku
Public tender journal ref. no.
326 - MST
EU journal ref. no.
00005084-2024
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
99 321,00 EUR
Main CPV
33124120-2 - Diagnostic ultrasound devices
Further CPV
33112200-0 - Ultrasonic unit
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažne, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetných zariadení vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti zariadení.
Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru USG prístroje pre Onkologickú kliniku vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.02.2024 09:00:00
Planned opening of bids
06.02.2024 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jana Konrád Skibová
jana.konrad-skibova@fntn.sk
+421 326566235

Documents