Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 21:18

DPS card #FNsP FDR/RVO/3146/2023
Potraviny

Information

ID of tender
50838
Name of content of tender
Potraviny
Tender ref. no.
FNsP FDR/RVO/3146/2023
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 256/2023, pod značkou 39678-MUT zo dňa 22.12.2023
EU journal ref. no.
00775982-2023
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
1 542 314,00 EUR
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15100000-9 - Animal products, meat and meat products
15200000-0 - Prepared and preserved fish
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
15400000-2 - Animal or vegetable oils and fats
15500000-3 - Dairy products
15600000-4 - Grain mill products, starches and starch products
15800000-6 - Miscellaneous food products
15900000-7 - Beverages, tobacco and related products
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na dodávku potravín v rozsahu
nižšie uvedených kategórii potravín, vrátane dodania a všetkých súvisiacich služieb verejnému
obstarávateľovi do jeho sídla:
I. Ovocie a zelenina
II. Chlieb a pečivo
III. Mlieko a mliečne výrobky
IV. Rôzne potravinové výrobky
V. Mrazené potraviny
VI. Mäso a mäsové výrobky
VII. Zemiaky a zemiakové výrobky
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych produktov
a ich množstiev), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného dynamického nákupného
systému, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
29.01.2024 09:00:00
Planned opening of requests
29.01.2024 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
19.02.2025 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Address
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Adela Paxnerová
apaxnerova@nspbb.sk
+421 484413886

Documents

I. Ovocie a zelenina

Status
Ongoing
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

II. Chlieb a pečivo

Status
Ongoing
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15600000-4 - Grain mill products, starches and starch products
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

III. Mlieko a mliečne výrobky

Status
Ongoing
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15500000-3 - Dairy products
15400000-2 - Animal or vegetable oils and fats
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

IV. Rôzne potravinové výrobky

Status
Ongoing
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15200000-0 - Prepared and preserved fish
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
15400000-2 - Animal or vegetable oils and fats
15800000-6 - Miscellaneous food products
15900000-7 - Beverages, tobacco and related products
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

V. Mrazené potraviny

Status
Ongoing
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15100000-9 - Animal products, meat and meat products
15200000-0 - Prepared and preserved fish
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
15800000-6 - Miscellaneous food products
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

VI. Mäso a mäsové výrobky

Status
Ongoing
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15100000-9 - Animal products, meat and meat products
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

VII. Zemiaky a zemiakové výrobky

Status
Ongoing
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
15800000-6 - Miscellaneous food products
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Tenders