Status: Ongoing

Server time: 05.06.2020 18:19

Tender card #NR-70-19-OŘ-Ko
PD - Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

Information

ID of tender
5169
Name of content of tender
PD - Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy
Tender ref. no.
NR-70-19-OŘ-Ko
Public tender journal ref. no.
Z2019-035266
EU journal ref. no.
2019/S 196-476316
Type of tender
Nadlimitní režim
Type of public tender
Otevřené řízení
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Content of tender

PD - Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

Brief description of tender or procurement

Předmět plnění veřejné zakázky „PD - Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy“ je zpracování projektových dokumentací dle požadovaného členění:
PD ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby,
PD bouracích prací,
PD ve stupni pro vydání stavebního povolení,
PD ve stupni pro provádění stavby.
Projektová dokumentace Přípojka NN ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR).
Projektová dokumentace interiéru a exteriéru.
Součásti předmětu plnění je rovněž zpracování Projektová dokumentace Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění v Areálu trolejbusy Ostrava ve stupni pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS) a Statický posudek stávajícího stavu objektu vrátnice včetně návrhu a projektové dokumentace zajištění konstrukcí do doby realizace rekonstrukce administrativní budovy
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
04.12.2019 10:00:00
Bid validity period
02.06.2020

Public Promoter

Subject's name
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Address
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.