Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 21:09

DPS card #NL DNS 13/2023
Osobné ochranné pracovné pomôcky

Information

ID of tender
51724
Name of content of tender
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Tender ref. no.
NL DNS 13/2023
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
473 432,40 EUR
Main CPV
18100000-0 - Occupational clothing, special workwear and accessories
Further CPV
18424000-7 - Gloves
18444000-3 - Protective headgear
18444100-4 - Safety headgear
35113400-3 - Protective and safety clothing
18110000-3 - Occupational clothing
18140000-2 - Workwear accessories
18141000-9 - Work gloves
18142000-6 - Safety visors
18210000-4 - Coats
18212000-8 - Cloaks
18235400-9 - Waistcoats
18443330-8 - Hoods
18443340-1 - Caps
18234000-8 - Trousers
18224000-5 - Clothing made of coated or impregnated textile fabrics
18424300-0 - Disposable gloves
33735100-2 - Protective goggles
33733000-7 - Sunglasses
18000000-9 - Clothing, footwear, luggage articles and accessories
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť najmä na zadávanie zákaziek dodávok vybraného sortimentu osobných ochranných pracovných pomôcok, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupín 180 (Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo), 181 (Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky), 182 (Zvršky), 184 (Klobúky a pokrývky hlavy) a 337 (Predmety osobnej starostlivosti) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
23.02.2024 10:00:00
Planned opening of requests
23.02.2024 10:15:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Vladimír Pokojný
pokojny.vladimir@dpb.sk
+421 259501268

Documents