Status: Ongoing

Server time: 18.02.2020 10:51

Tender card #ZG.270.1.10.2019.ZG4
„Budowa, odbudowa i przebudowa urządzeń i obiektów małej retencji wodnej w Nadleśnictwie Zamrzenica ”

Information

ID of tender
5175
Name of content of tender
„Budowa, odbudowa i przebudowa urządzeń i obiektów małej retencji wodnej w Nadleśnictwie Zamrzenica ”
Tender ref. no.
ZG.270.1.10.2019.ZG4
EU journal ref. no.
2019/S 195-473120
Type of tender
Próg unijny zamówień
Type of public tender
Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Construction
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty zostaną ocenione za pomocą poniższych kryteriów oceny ofert, którym przypisano następujące wagi procentowe:
1) Cena – 60 %,
2) Wydłużenie terminu rękojmi – 40%

Schedule

Termin składania dokumentów i ofert
13.11.2019 11:00:00
Planned opening of requests
13.11.2019 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Address
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Republic of Poland
Process supervisor
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Documents

Część 1- Mała retencja w leśnictwie Lisiejamy

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45240000-1 - Construction work for water projects / Oferty zostaną ocenione za pomocą poniższych kryteriów oceny ofert, którym przypisano następujące wagi procentowe: 1) Cena – 60 %, 2) Wydłużenie terminu rękojmi – 40%
Outcome of tender
One-off Contract

Część 2- Mała retencja w leśnictwie Zamrza

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45240000-1 - Construction work for water projects / Oferty zostaną ocenione za pomocą poniższych kryteriów oceny ofert, którym przypisano następujące wagi procentowe: 1) Cena – 60 %, 2) Wydłużenie terminu rękojmi – 40%
Outcome of tender
One-off Contract

Część 3- Mała retencja w leśnictwie Pieńkowo oraz ochrona łąk mokradłowych

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45240000-1 - Construction work for water projects / Oferty zostaną ocenione za pomocą poniższych kryteriów oceny ofert, którym przypisano następujące wagi procentowe: 1) Cena – 60 %, 2) Wydłużenie terminu rękojmi – 40%
Outcome of tender
One-off Contract