Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 10:39

Tender card #FNTN-2024-02-NZ-Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií

Information

ID of tender
51844
Name of content of tender
Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Tender ref. no.
FNTN-2024-02-NZ-Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Public tender journal ref. no.
2073 - MST
EU journal ref. no.
00044817-2024
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
23 850,00 EUR
Main CPV
33172100-7 - Anaesthesia devices
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažne, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetných zariadení vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti zariadení.
Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií (1ks). Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.02.2024 09:00:00
Planned opening of bids
22.02.2024 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Martina Blahová
martina.blahova@fntn.sk
+421 326566838

Documents