Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 14:11

Tender card #VO - 211/2017
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE

Information

ID of tender
521
Name of content of tender
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE
Tender ref. no.
VO - 211/2017
Public tender journal ref. no.
17403 -MSS
EU journal ref. no.
2018/S 233-532699
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
36 064 000,00 EUR
Main CPV
72222300-0 - Information technology services
Further CPV
72267100-0 - Maintenance of information technology software
48610000-7 - Database systems
48611000-4 - Database software package
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Vzhľadom k povahe predmetu zákazky, ktorá pozostáva z nákupu produktov a poskytovania služieb Oracle, pričom tieto spolu technicky súvisia. V prípade nákupu produktov Oracle sú tieto neoddeliteľné od služieb podpory a zabezpečujú sa spolu s 1 - ročnými službami podpory. Uvedený model zákazky nadväzuje na etablovaný model CRD č. 2014293202 zo dňa 3.11.2014, pri ktorom sa jednotlivé opätovne otvárané súťaže zadávajú na základe požiadaviek jednotlivých ovládaných osôb. Vychádzajúc zo skúseností verejného obstarávateľa je ekonomicky hospodárnejšie, prehľadnejšie obstarávať CRD komplexného nákupu produktov a služieb Oracle v rámci jedného postupu verejného obstarávania. Jednotlivé produkty a služby budú poskytované v priebehu trvania CRD viacerými partnermi, ktorí preukážu splnenie osobného, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

1. Databázové produkty

1.1. Oracle databáza

1.2. Rozšírenia (opcie) databázy Enterprise Edition
1.2.1. Real Application Clusters
1.2.2. Data Guard, Active Data Guard
1.2.3. Partitioning
1.2.4. Oracle Label Security
1.2.5. Advanced Security
1.2.6. Database Vault
1.2.7. Real Application Testing
1.2.8. Advanced Compression
1.2.9. Oracle Spatial and Graph
1.2.10. Oracle Advanced Analytics
1.2.11. Oracle OLAP (On-Line Analytical Processing)
1.2.12. Database In-Memory
1.2.13. Multitenant Option

1.3. Manažment databázy
1.3.1. Diagnostic Pack
1.3.2. Tuning Pack
1.3.3. Lifecycle Management Pack
1.3.4. Cloud Management Pack
1.3.5. Data Masking and Subsetting Pack

1.4. Produkty pre zvýšenie kontroly zabezpečenia dát
1.4.1. Audit Vault and Database Firewall
1.4.2. Key Vault

1.5. Ostatné databázové produkty
1.5.1. NoSQL Database
1.5.2. MySQL

2. Middleware produkty

2.1. Produkty aplikačného servera
2.1.1. Toplink a Application Development Framework
2.1.2. Weblogic Server
2.1.3. Web Tier
2.1.4. Internet Application Server Enterprise Edition
2.1.5. Oracle Coherence

2.2. Dátová integrácia
2.2.1. Oracle Data Integrator Enterprise Edition
2.2.2. GoldenGate
2.2.3. Oracle Enterprise Metadata Management
2.2.4. Oracle Enterprise Data Quality

2.3. WebLogic Suite rozšírenia
2.3.1. Oracle BPEL Process Manager
2.3.2. Service Bus
2.3.3. SOA Suite for Oracle Middleware
2.3.4. Unified Business Process Management Suite

2.4. Manažment aplikačného servera
2.4.1. Oracle Enterprise Manager
2.4.2. Weblogic Server Management pack Enterprise Edition
2.4.3. Cloud Management pack for Oracle Fusion Middleware

2.5. Fusion Middleware adapters

2.6. Business Intelligence
2.6.1. Business Intelligence Suite Extended Edition
2.6.2. Business Intelligence Suite Enteprise Edidtion Plus Options
2.6.3. Real-Time Decision
2.6.4. Hyperion Business Intelligence Technology
2.6.5. Big Data Business Discovery

2.7. Web Center produkty
2.7.1. Webcenter Portal
2.7.2. Webcenter Content
2.7.3. Webcenter Sites
2.7.4. Webcenter Suite Plus

2.8. Identity management
2.8.1. Identity Manager
2.8.2. Access Manager
2.8.3. Identity Federation
2.8.4. Oracle Enterprise Single Sign-on
2.8.5. Oracle Directory Services Plus
2.8.6. Management pack Plus for Identity Management

3. Cloudové služby

3.1. IaaS
3.1.1. Compute
3.1.2. Storage
3.1.3. Network
3.1.4. Ravello

3.2. PaaS
3.2.1. Data Management
3.2.2. Application Development
3.2.3. Integration
3.2.4. Content and Experience
3.2.5. Business Analytics
3.2.6. Management
3.2.7. Security

3.3. Cloud@Customer
3.3.1. Oracle Cloud at Customer
3.3.2. Oracle Exadata Cloud at Customer
3.3.3. Oracle Big Data at Customer

4. Oracle hardware
4.1. Oracle Engineered Systems
4.1.1. Exadata
4.1.2. Exalogic
4.1.3. Big Data Appliance
4.1.4. SuperCluster
4.1.5. Oracle Minicluster
4.1.6. Oracle Database Appliance

4.2. Oracle servery
4.2.1. Oracle Server X7-2 a X7-2L
4.2.2. Oracle Server X7-8
4.2.3. Oracle SPARC S-series
4.2.4. Oracle SPARC T-series

4.3. Oracle storage
4.3.1. Oracle ZFS Storage Appliance
4.3.2. Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance
4.3.3. Oracle StorageTek SL150 modular tape library
4.3.4. Oracle StorageTek SL4000 modular library
4.3.5. Oracle StorageTek SL8500

5. Technická podpora

5.1. Štandardná technická podpora
Extended Support
Sustaining support
Oracle Premier Support for Systems

5.2. Nadštandardná (proaktívna/reaktívna) technická podpora

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.01.2019 09:00:00
Planned opening of bids
09.01.2019 13:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Lucia Vulgánová
lucia.vulganova@mfsr.sk
+421 259582007
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/416373

Documents