Status: Ongoing

Server time: 30.05.2023 04:12

DPS card #DNS 1/2019
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy

Information

ID of tender
5212
Name of content of tender
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy
Tender ref. no.
DNS 1/2019
EU journal ref. no.
2019/S 200-487195
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
17 580 000,00 EUR
Main CPV
34300000-0 - Parts and accessories for vehicles and their engines
Further CPV
34900000-6 - Miscellaneous transport equipment and spare parts
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typy vozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie: SOR NS 12 Electric SOR EBN8 SOR NB 12 City SOR NB 18 City SOR B 9,5 SOR BN 9,5 SOR BN 10,5 SOR C 10,5 Mercedes-Benz CapaCity Iveco UrbanWay 10,5M Iveco UrbanWay 12M Iveco Daily Irisbus Citelis 12M Irisbus Crossway LE 12M Solaris Urbino 10 Solaris Urbino 8,6 Solaris Urbino 18 Solaris Urbino 15 CNG Karosa B 741 Tedom C 12 G , ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov) a skupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Tovary budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
14.11.2019 09:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
16.10.2023 23:59:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Documents

Tenders