Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 21:24

Tender card #OV24ŠKD007
REKONŠTRUKCIA ATLETICKÉHO OVÁLU DRIEŇOVÁ, BRATISLAVA

Information

ID of tender
53094
Name of content of tender
REKONŠTRUKCIA ATLETICKÉHO OVÁLU DRIEŇOVÁ, BRATISLAVA
Tender ref. no.
OV24ŠKD007
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
401 587,59 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia atletického oválu, pozostávajúca z: Zemné práce, Zakladanie, Vodorovné konštrukcie, Komunikácie, Rúrové vedenie, Ostatné konštrukcie a práce-búranie, Presun hmôt HSV a Geodetické práce. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1 SP – Projektová dokumentácia a Príloha č. 2 – Výkaz výmer.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.03.2024 10:00:00
Planned opening of bids
05.03.2024 10:05:00

Promoter

Subject's name
Športový klub Drieňová
Address
Drieňová 380/11A
Bratislava-Ružinov
82103, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Veronika Šestáková
sestakova@obstarame.sk
+421 904573259

Documents