Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 20:38

Tender card #PT-PHZ 2024/4
Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu

Information

ID of tender
53417
Name of content of tender
Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu
Tender ref. no.
PT-PHZ 2024/4
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods, Services
Main CPV
33141127-6 - Absorbable haemostatics
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prieskume trhu pre PHZ" a v ďalších prílohách.

Notes

1. V prípade záujmu o účasť v PT pre PHZ, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnom PT pre PHZ, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétneho PT pre PHZ, aby v danom PT pre PHZ zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.03.2024 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Renáta Sobotková
rsobotkova@vusch.sk
+421 557891668

Documents