Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 21:05

Tender card #PTK/2024/9
Profesionálne dezinfekčné prípravky

Information

ID of tender
53618
Name of content of tender
Profesionálne dezinfekčné prípravky
Tender ref. no.
PTK/2024/9
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Goods
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants
Further CPV
33631600-8 - Antiseptics and disinfectants
33741300-9 - Hand sanitizer
50421000-2 - Repair and maintenance services of medical equipment
33741000-6 - Hand care products
33741100-7 - Hand cleaner
33741200-8 - Hand or body lotions
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií" a v ďalších prílohách.

Notes

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.03.2024 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Juraj Barbarič
jbarbaric@vusch.sk
+421 557891628

Documents

Časť č. 1 - Profesionálne prípravky na hygienu rúk

Status
Ongoing
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants

Časť č. 2 - Profesionálne dezinfekčné prostriedky - Veľké plochy

Status
Ongoing
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants

Časť č. 3 - Profesionálne dezinfekčné prostriedky - Malé plochy

Status
Ongoing
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants

Časť č. 4 - Profesionálne dezinfekčné prostriedky - NÁSTROJE

Status
Ongoing
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants

Časť č. 5 - Profesionálne dezinfekčné prostriedky - VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCIE

Status
Ongoing
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants

Časť č. 6 - Profesionálne dezinfekčné prostriedky - Infúzna technika

Status
Ongoing
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants

Časť č. 7 - Profesionálne dezinfekčné prostriedky - POKOŽKA

Status
Ongoing
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants

Časť č. 8 - Profesionálne dezinfekčné prostriedky - Jódový prípravok

Status
Ongoing
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants

Časť č. 9 - Profesionálne dezinfekčné prostriedky - Epidemiologický závažná situácia

Status
Ongoing
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants