Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 20:18

Tender card #53675
Ťahaný postrekovač s GPS ovládaním sekcií

Information

ID of tender
53675
Name of content of tender
Ťahaný postrekovač s GPS ovládaním sekcií
Tender ref. no.
53675
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Main CPV
16000000-5 - Agricultural machinery
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prieskum trhu na:
- Ťahaný postrekovač s GPS ovládaním sekcií (1 kus)
v požiadavkách uvedených vo Výzve na predloženie cenovej ponuky a v Prílohe 1: Sumárny list cenovej ponuky a technické požiadavky. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Cenu je potrebné uvádzať v EUR bez DPH.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.03.2024 18:00:00

Public Promoter

Subject's name
Zuzana Bátorová
Address
Ruskovce 180
Ruskovce
95654, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Bátorová
zujaba@gmail.com
+421 919207980

Documents