Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 20:39

Tender card #PT-PHZ 2024/7
Kancelársky papier

Information

ID of tender
53787
Name of content of tender
Kancelársky papier
Tender ref. no.
PT-PHZ 2024/7
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods, Services
Main CPV
30192000-1 - Office supplies
Further CPV
30197643-5 - Photocopier paper
30197630-1 - Printing paper
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Kancelársky papier

Notes

1. V prípade záujmu o účasť v PT, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnom PT, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétneho PT, aby v danom PT zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).
4. Predložená ponuka musí spĺňať v plnom rozsahu požiadavky uvedené v dokumente Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu PT.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.03.2024 12:00:00
Planned opening of bids
12.03.2024 12:15:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Róbert Lucký
rlucky@vusch.sk
+421 557891629

Documents