Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 15:30

Tender card #SA.270.11.2019.SD
Odbudowa obiektów małej retencji składających się z 1 zbiornika suchego oraz 1 zbiornika mokrego w leśnictwie Ciochowice

Information

ID of tender
5421
Name of content of tender
Odbudowa obiektów małej retencji składających się z 1 zbiornika suchego oraz 1 zbiornika mokrego w leśnictwie Ciochowice
Tender ref. no.
SA.270.11.2019.SD
EU journal ref. no.
2019/S 210-512316
Type of tender
Próg unijny zamówień
Type of public tender
Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45100000-8 - Site preparation work
45200000-9 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45110000-1 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45230000-8 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45111000-8 - Demolition, site preparation and clearance work
45233000-9 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45111200-0 - Site preparation and clearance work
45233226-9 - Access road construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zgodna z dokumentami udostępnionymi na stronie Zamawiającego na jego stronie - BIP

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert
03.12.2019 12:30:00
Planned opening of bids
03.12.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec
Address
Leśna 7
Rudziniec
44-160, Republic of Poland
Process supervisor
Szymon Dudek
szymon.dudek@katowice.lasy.gov.pl
+48 791141203
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_rudziniec

Documents