Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 11:14

Tender card #FNTN-2024-03-NZ-Antitrombotiká,antihemoragiká
Lieky ATC skupiny B01-Antitrombotiká, B02-Antihemoragiká

Information

ID of tender
54407
Name of content of tender
Lieky ATC skupiny B01-Antitrombotiká, B02-Antihemoragiká
Tender ref. no.
FNTN-2024-03-NZ-Antitrombotiká,antihemoragiká
Public tender journal ref. no.
8985-MST
EU journal ref. no.
174761-2024
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
597 094,55 EUR
Main CPV
33621100-0 - Antithrombotic agents
Further CPV
33621200-1 - Antihaemorrhagics
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka tovarov: Lieky ATC skupiny B01-Antitrombotiká, B021-Antihemoragiká , vrátane dopravy na miesto plnenia do nemocničnej lekárne verejného obstarávateľa v postavení kupujúceho na základe vystavených objednávok a za podmienok uvedených v rámcovej dohode počas jej trvania. Lieky, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke vo verejnej súťaži musia spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, spĺňať požadované kritéria podľa platnej legislatívy a podľa registračného rozhodnutia, byť dodávané v originálnom balení.
Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy.
Predmet zákazky je rozdelený do 16 častí. Keďže sa bude vyhodnocovať predmet zákazky jednotlivo tzn. každá časť samostatne, uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.04.2024 09:00:00
Planned opening of bids
25.04.2024 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lenka Kiss-Tóthová
lenka.kiss-tothova@fntn.sk
+421 326566235

Documents

Časť č. 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 170,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621100-0 - Antithrombotic agents
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
22 346,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621100-0 - Antithrombotic agents
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
27 055,30 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621100-0 - Antithrombotic agents
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
198 950,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621100-0 - Antithrombotic agents
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 954,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621100-0 - Antithrombotic agents
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 6

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
70 573,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621100-0 - Antithrombotic agents
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 7

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
552,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621100-0 - Antithrombotic agents
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 8

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 389,45 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621100-0 - Antithrombotic agents
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 9

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 658,90 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621100-0 - Antithrombotic agents
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 10

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 939,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621100-0 - Antithrombotic agents
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 11

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 265,88 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621200-1 - Antihaemorrhagics
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 12

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 044,12 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621200-1 - Antihaemorrhagics
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 13

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
70 754,90 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621200-1 - Antihaemorrhagics
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 14

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
31 754,30 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621200-1 - Antihaemorrhagics
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 15

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 562,70 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621200-1 - Antihaemorrhagics
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 16

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
126 122,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621200-1 - Antihaemorrhagics
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement