Status: Ongoing

Server time: 15.06.2024 19:52

Tender card #FNTN-2019-04-NZ-VS-TEP
Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu

Information

ID of tender
5470
Name of content of tender
Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu
Tender ref. no.
FNTN-2019-04-NZ-VS-TEP
Public tender journal ref. no.
33400 - MST
EU journal ref. no.
2019/S 217-532084
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
726 846,6000 EUR
Main CPV
33141750-2 - Artificial joints
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu. Predmet zákazky je rozdelený do 12 častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. V Rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkané zariadenia musia byť registrované v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky doprava predmetu zákazky na miesto plnenia.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.12.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Alena Skočíková
alena.skocikova@fntn.sk
+421 326566560

Documents

Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
46 200,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141750-2 - Artificial joints
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 339,3000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141750-2 - Artificial joints
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
13 563,6000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141750-2 - Artificial joints
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
122 299,4500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141750-2 - Artificial joints
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
22 038,8500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141750-2 - Artificial joints
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 6

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
108 102,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141750-2 - Artificial joints
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 7

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
22 043,4000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141750-2 - Artificial joints
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 8

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
24 340,1000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141750-2 - Artificial joints
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 9

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
76 203,4000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141750-2 - Artificial joints
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 10

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
109 671,8000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141750-2 - Artificial joints
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 11

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
115 539,2000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141750-2 - Artificial joints
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 12

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
54 505,5000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141750-2 - Artificial joints
Outcome of tender
Framework Agreement