Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 05:39

Tender card #ZG.270.3.4.2024
„Weryfikacja siedlisk przyrodniczych poza siedliskowymi obszarami Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica”

Information

ID of tender
55041
Name of content of tender
„Weryfikacja siedlisk przyrodniczych poza siedliskowymi obszarami Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica”
Tender ref. no.
ZG.270.3.4.2024
Type of tender
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Type of public tender
Zamówienie do 130 000 zł
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Amount allocated for implementation of tender
147 600,00 PLN
Main CPV
90710000-7 - Environmental management
Further CPV
90711000-4 - Environmental impact assessment other than for construction
90711300-7 - Environmental indicators analysis other than for construction
90711500-9 - Environmental monitoring other than for construction
90712400-5 - Natural resources management or conservation strategy planning services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Warunki zamówienia zostały zawarte w zapytaniu ofertowym

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w sekretariacie nadleśnictwa.
Zamówienie nie zostało podzielone na części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – wg załącznika do zapytania ofertowego.
Kwota przeznaczona na realizację jest kwotą brutto.

Schedule

Termin składania ofert i dokumentów w sekretariacie Nadleśnictwa Zamrzenica
26.04.2024 09:00:00
Planned opening of bids
26.04.2024 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Address
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Republic of Poland
Process supervisor
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Documents