Status: Ongoing

Server time: 15.12.2019 19:01

Tender card #VZ 2019-060-KOL-ÚPSR
Změna č. 2 Územního plánu Znojmo

Messages