Status: Completed

Server time: 11.07.2020 15:51

Tender card #VZ 2019-060-KOL-ÚPSR
Změna č. 2 Územního plánu Znojmo

Messages