Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 13:10

DPS card #87801/2024
Mobilné telefóny

Information

ID of tender
55149
Name of content of tender
Mobilné telefóny
Tender ref. no.
87801/2024
Public tender journal ref. no.
10755 - MUT, 78/2024
EU journal ref. no.
232968-2024,S78/2024
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
680 000,00 EUR
Main CPV
32250000-0 - Mobile telephones
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup tovaru, ktorým sú mobilné telefóny.

Predmetom jednotlivých výziev budú výlučne tovary uvedené v týchto súťažných podkladoch predmetného DNS vrátane príslušenstva.

BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZIEK V DNS.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tohto DNS bude dodanie nového tovaru, a to konkrétne nových mobilných telefónov, ktoré budú primárne slúžiť na zabezpečenie potrieb internej a externej telefonickej komunikácie verejného obstarávateľa a ďalších telekomunikačných služieb s tým spojených.

Konkrétny rozsah predmetu jednotlivých čiastkových zákaziek, ako aj ich podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
20.05.2024 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
06.06.2028 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Address
Lazovná 5952/63
Banská Bystrica
97401, Slovak republic
Process supervisor
Katarina Jombikova
katarina.jombikova@financnasprava.sk
+421 908054111

Documents