Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 14:14

DPS card #87800/2024
Notebooky

Information

ID of tender
55171
Name of content of tender
Notebooky
Tender ref. no.
87800/2024
Public tender journal ref. no.
10652 - MUT, 77/2024
EU journal ref. no.
231162-2024, S77/2024
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
750 000,00 EUR
Main CPV
30213100-6 - Portable computers
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup tovaru, ktorým sú notebooky.

Predmetom jednotlivých výziev budú výlučne tovary uvedené v týchto súťažných podkladoch predmetného DNS vrátane príslušenstva.

BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZIEK V DNS.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tohto DNS bude dodanie nového tovaru, a to konkrétne nových notebookov, ktoré budú primárne slúžiť na zabezpečenie úkonov v rámci výkonu práce jednotlivých zamestnancov verejného obstarávateľa a ďalších činností s tým spojených.

Konkrétny rozsah predmetu jednotlivých čiastkových zákaziek, ako aj ich podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
20.05.2024 10:00:00
Planned opening of requests
20.05.2024 10:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
05.06.2028 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Address
Lazovná 5952/63
Banská Bystrica
97401, Slovak republic
Process supervisor
Katarina Jombikova
katarina.jombikova@financnasprava.sk
+421 908054111

Documents