Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 06:50

Tender card #NBS1-000-091-162
Služby technickej podpory pre licencie Oracle DWH

Information

ID of tender
55270
Name of content of tender
Služby technickej podpory pre licencie Oracle DWH
Tender ref. no.
NBS1-000-091-162
Public tender journal ref. no.
10509 - MSS, Vestník č. 75/2024 - 17.04.2024
EU journal ref. no.
2024-OJS075-00224121-sk-ts zo dňa 16.04.2024
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
108 000,00 EUR
Main CPV
72261000-2 - Software support services
Further CPV
72267000-4 - Software maintenance and repair services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, pretože obstaranie obnovy služieb technickej podpory licencií Oracle, ktoré sú predmetom tejto zákazky, súvisí so zabezpečením riadnej prevádzky uceleného modulu infraštruktúry. Služby, ktoré tvoria súčasť predmetu tejto zákazky, spolu časovo, miestne, vecne a funkčne súvisia a v zmysle uvedeného by bolo rozdelenie zákazky na časti pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie obnovy služieb technickej podpory pre softvérové licencie Oracle. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a jednotlivých špecifikácií, je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.05.2024 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
14.05.2024 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Address
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Katarína Ftáčniková
katarina.ftacnikova@nbs.sk
+421 945720204

Documents