Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 05:34

DPS tender card #17/2023-052
DNS VAKM výzva 53/2024 pre závod Košice

Information

ID of tender
55371
Name of content of tender
DNS VAKM výzva 53/2024 pre závod Košice
Tender ref. no.
17/2023-052
Public tender journal ref. no.
č. 237/2023 zn. 38030 – MUT
EU journal ref. no.
2023/S 231- 726155
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 307,00 EUR
Main CPV
44160000-9 - Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie vodárenských a kanalizačných materiálov v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 súťažných podkladov (Opis CP). Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami.
PHZ je vyjadrená celkovým množstvom tovaru (v počte kusov). Presné množstvá položiek sú uvedené v Prílohe č. 1.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Doba trvania DNS je od jeho zriadenia do uplynutia 120 mesiacov (10 rokov).

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.04.2024 10:00:00
Planned opening of bids
30.04.2024 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Address
Komenského 50
Košice
042 48, Slovak republic
Process supervisor
Kamil Bene
kamil.bene@vodarne.eu
+421 557924618

Documents